KANSER STANDI “MEME KANSERİ KADERİNİZ OLMASIN!

Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Şubesi, Gölcük KETEM ve İzmit KETEM tarafından “Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme Etkinlikleri” kapsamında kanser konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 23.10.2014 tarihinde Carrefour Alışveriş Merkezinde kanser standı açıldı. 

Carrefour Alışveriş Merkezi Yönetiminin katkılarıyla açılan standa; Kanser Şube Müdürü Uzm.Dr. Özge TOSUN,  Kanser Şubesinde görevli Ebe Ayşe ÇAPÇI, İzmit KETEM’de görevli Hemşire Çağla CEYLAN ve Gölcük KETEM’de görevli Hemşire Yeşim ÖZARSLAN görev aldı.

Halkımızın yoğun olarak ilgi gösterdiği standa görevli hekim, ebe ve hemşire eşliğinde; kanser hastalığının tanımı, erken teşhisin önemi, tarama faaliyetleri ve KETEM'in önemi ile ilgili bilgiler verilerek el broşürleri dağıtıldı. Ayrıca kadınlara kendi kendine meme muayenesi ve önemi anlatıldı.

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 2014/11. EK YERLEŞTİRME

Kocaeli İlinde Boşalan Aile Hekimliği Birimlerine 2014/11.Ek Yerleştirme Yapılacaktır.                     

 

            5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır. Herhangi bir sebeple boşalmış ve yeni açılmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2014/11. Ek Yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemine, Kocaeli ili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip veya uzman tabipler ile Kocaeli ilinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir. Devlet hizmet yükümlülüğü olan hekimler(aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçeden daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarını tercih edebileceklerdir.Hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin a bendinin 5.inci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu nedenle de aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca bulunan personel Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca Muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır. 

 

Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (ilgili bölüm) (R.G Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır. 

2014/11. Ek yerleştirme işlemi; 04/11/2014 Salı günü saat 16:30’daKocaeli İl Sağlık MüdürlüğüToplantı Salonunda Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Başvurular, 21/10/2014 ile 27/10/2014 tarihleri arasında 08:00-17:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G Tarih:25/01/2013 Sayı:28539) 15.maddesinin 5.fıkrasında  “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.” hükmü bulunmaktadır. Kocaeli ilinde Aile Hekimliği Uygulaması 15 Kasım 2010 tarihinde başlamış ve ilk bir yıllık dönem 15 Kasım 2011 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi’ne yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.) 

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün web sayfasından ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

“SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKET YILI EKİM AYI YÜRÜYÜŞ” ETKİNLİĞİ

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında 2014 yılını "Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı" ilan etmiştir. 

Bu kapsamda; 18 Ekim 2014 Cumartesi Günü Başiskele İlçesi Yuvacık Barajı yürüyüş parkurunda Tüm Kurumlar ve Tüm İl Bürokratlarının davet edildiği, Müdürlüğümüz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca organize edilen ‘’Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü’’ gerçekleştirilmiştir. Yürüyüş; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı,  Başiskele Kaymakamı, ilimizde görev yapan çeşitli bürokratlar ve halkımızın yoğun katılımı ile gerçekleşmiştir.

Yürüyüş parkuru başlangıcında Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şubesi tarafından pankart açıldı. Ayrıca yürüyüş sonrasında çorba, tam tahıl unundan ekmek ve çay ile kahvaltı yapıldı.

 

MEME KANSERİ EĞİTİMİ

“Kendi Kendine Meme Muayenesi Hayatınızı Kurtarabilir!

 “Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı” etkinlikleri kapsamında, Müdürlüğümüz Kanser Şubesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi işbirliğiyle, 15 Ekim 2014 tarihinde Saat 14.00’da İzmit Seka Devlet Hastanesi Konferans Salonunda;  İzmit Seka Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Nuray KORAY tarafından sağlık personeline yönelik “Meme Kanseri ve Kanserde Erken Teşhis” konulu  eğitim verilmiştir. 

Sağlık Personelinin de yoğun olarak ilgi gösterdiği eğitimde farkındalık oluşturulmak amacıyla konu içerikli broşür ve meme kanserinin sembolü olan pembe kurdele dağıtılmıştır. 

  

 

 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI

 

 Müdürlüğümüz Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Devam Ediyor.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanarak çıkarılan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereği; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında çalışan personele yönelik verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimleri kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Birimimiz personelleri tarafından tüm toplum sağlığı merkezi çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

29.09.2014-18.11.2014 tarihleri arasında devam edecek olan eğitimlerde, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile bunlardan doğan hukuki sonuçlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, İş hayatında Ergonomi, ilgili kanunlar ve mevzuat gereğince bilinmesi gereken konular ve alınması gereken tedbirlere dek pek çok konuda bilgi verilmektedir.

 

Müdürlüğümüz tarafından titizlikle takip edilen bu eğitim programı, tüm personellerimizi kapsayacak şekilde belli aralıklarla devam edecektir.

 

 

 

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü

 

            Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun bir projesi olarak başlayan Dünya Ruh Sağlığı Günü, ruh sağlığının ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını ve anlaşılırlığını arttırmak amacıyla her yıl 10 Ekim'de kutlanmaktadır.  Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün teması bu yıl "Şizofreni ile Yaşamak" olarak belirlenmiştir.

            Şizofreni; düşünüş, duyuş ve davranışlarda önemli bozuklukların görüldüğü, hastanın kişiler arası ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşarak kendi dünyasında yaşadığı, genellikle gençlik çağında başlayan bir ruhsal hastalıktır. Bazı kişilerde şizofreni aniden ortaya çıkan bir hastalık olarak görülebilir ancak genellikle yavaş gelişen ve gelişme döneminde özellikle kişinin davranışlarında bazı değişikliklere yol açan bir hastalık olarak kabul edilir. Şizofreninin erken dönem belirtileri kişinin yakın çevresine “bir şeylerin yolunda gitmediği” sinyalleri verir ancak, bunun tam olarak ne olduğunu ilk anda belirlemek oldukça zordur. Bu dönemde kişinin normalde yaptığı günlük aktivitelerden uzaklaşması, hobilerine ilgi göstermemesi, motivasyonunu kaybetmesi, duygusal tepkilerinin zayıflaması, garip davranışlar göstermesi genel olarak görülen belirtiler arasındadır.  Şizofreni tedavisi için atılacak ilk adım belirtilerin saptanması olmalıdır. Hastaların bir çoğu uygun tıbbi tedavi ve psikososyal destekle iş yaşamına dahil olarak, sosyal ilişkilerini devam ettirerek üretken bir hayat yaşayabilmektedir. Şizofreni hastalığı halk tarafından yeterince anlaşılmadığı için önyargı ve ayrımcılığa açıktır. Örneğin halk arasında şizofreni hastalarının saldırgan ve tehlikeli olduğu, bu hastaların evsiz, sokakta yaşayan kişiler olduğu kanısı mevcuttur.  Ancak bu tüm şizofreni hastaları için doğru değildir. Çünkü şizofrenide tüm hastalar aynı belirtileri yaşamazlar. Bu ve benzeri önyargılar, ayrımcılık ve damgalamalar hem hasta hem de hasta yakınlarının hayatlarını zora sokmaktadır. Hasta ve yakınları için damgalama ve etkileri ile baş etmek, hastalıkla baş etmelerinden daha zor olmaktadır. Bu önyargıların azaltılması, hasta ve yakınlarının ayrımcılık ve damgalanmadan korunması ve toplumsal bilinçlenme konusunda uzmanlara, kurumlara ve medyaya büyük görev düşmektedir.

            Ruh sağlının korunması, doğru ve etkin tedavinin kaliteli hizmet sunumu ile verilebilmesi için Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında harekete geçen Sağlık Bakanlığı, bu kişilerin tedavi edilebilmesi, kontrol altına alınabilmesi ve hastaların gündelik hayata büyük oranda dönebilmesini sağlamak için çalışmalar yapmıştır. Ruh Salığı Eylem Planı çerçevesinde hareket eden Bakanlık, ağır ruhsal bozukluğu olan psikiyatri hastaları (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygu durum bozuklukları gibi kronik ruhsal bozukluklar) için, toplum temelli hizmetleri sunmak üzere Türkiye'de Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezleri kurulması için çalışmalar yürütmüş ve bunların yaygınlaştırılmasını sağlamıştır. Türkiye'de tescil işlemleri tamamlanan Sağlık Bakanlığına bağlı 63 ilde toplam 85 Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezi kurulmuştur. İlimizde de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara hizmet vermektedir.

 

            Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezlerinde, kendisine bağlanmış coğrafi bölgedeki şizofreni tanısı alan psikiyatri hastaları ve aileleri bilgilendirilmekte, hastanın ayaktan tedavisi yapılmakta ve  takip edilmektedir. Bunun yanı sıra rehabilitasyon hizmetinin de verilerek, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup veya bireysel terapi gibi yöntemler kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir. Hasta yakınları ile işbirliği kurularak, hem hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyebilmek hem de hasta yakınlarına destek olabilmek açısından Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezlerinde aile psikoeğitimi verilmektedir. Bu eğitimler, şizofreni hastasının tedaviye uyumu ile hem hastanın hem aile üyelerinin yaşam kalitesini arttırmakta ve tedavi süreci sorumluluğunu paylaşma gibi konularda destek sağlamaktadır. Tedavi uyumu ve aile desteğiyle pek çok şizofreni hastası toplum içinde günlük yaşamlarını sürdürebilmektedir.

 

 

 

DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ  (1 EKİM)

 

         1 Ekim tarihi  ‘Dünya Yaşlılar Günü’ olarak kutlanmaktadır. DSÖ'ne göre 65 yaş üzeri ‘Yaşlı’, 85 yaş üzeri ‘Çok Yaşlı’ olarak tanımlamaktadır.

         21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan biri nüfusun yaşlanmasıdır. Dünyada insanlar daha uzun yaşamakta ve yaşlı nüfusumuz giderek artmaktadır. Nüfusun yaşlanması toplumumuzu eğitim, aile, iş imkanları, sosyal etkinlik ve sağlık açısından her yönden etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda 2005 yılında %5,7 olan 65 yaş üzeri nüfus, 2010 yılında %7,2,  2011 yılında %7,3 olmuştur.

         Yaşlılık hayatın çok özel bir dönemini oluşturur. Bu dönem fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutu ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir.  Yaşlılar kültürel değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklardır. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olabilmesi ve yaşama bağlı kalmaları gerekir.

 

         Bu kapsamda Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak, Kocaeli Huzurevi bünyesindeki yaşlı bireylere yönelik ziyaret düzenlendi. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan diyetisyenler ve psikolog tarafından “Yaşlılıkta Sağlıklı Beslenme ve Yaşlılıkta Yaşanan Psikolojik Sorunlar” konusunda bilgilendirme yapıldı ayrıca, müdürlüğümüzce hazırlanan kalp sağlığı ve obeziteye dikkati çeken şapkalar takıldı.

 

 

 

 

HABERLER

Hide Main content block