“SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKET YILI KASIM AYI YÜRÜYÜŞ” ETKİNLİĞİ

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında 2014 yılını "Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı" ilan etmiştir. 

Bu kapsamda, 22 Kasım 2014 Cumartesi Günü ilimiz Derince İlçesi Çınarlıdere Yürüyüş Parkuru'nda; 23 Kasım 2014 Pazar Günü ilimiz Gebze İlçesi Gaziler Dağı Yürüyüş Parkuru'nda “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü’’ gerçekleştirilmiştir.

Yürüyüş parkuru başlangıcında sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine yönelik bilgilendirme yapıldı. Isınma egzersizleri sonrası yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrasında çorba, tam tahıl unundan ekmek ve çay ile kahvaltı yapıldı.

 

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 2014/12. EK YERLEŞTİRME

 Kocaeli İlinde Boşalan Aile Hekimliği Birimlerine 2014/12.Ek Yerleştirme Yapılacaktır.                 

            5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır. Herhangi bir sebeple boşalmış ve yeni açılmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2014/12. Ek Yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemine, Kocaeli ili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip veya uzman tabipler ile Kocaeli ilinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir. Devlet hizmet yükümlülüğü olan hekimler(aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçeden daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarını tercih edebileceklerdir.Hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin a bendinin 5.inci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu nedenle de aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca bulunan personel Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca Muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır. 

Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (ilgili bölüm) (R.G Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır. 

2014/12. Ek yerleştirme işlemi; 04/12/2014 Perşembe günü saat 16:30’daKocaeli İl Sağlık MüdürlüğüToplantı Salonunda Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Başvurular, 24/11/2014 ile 28/11/2014 tarihleri arasında 08:00-17:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G Tarih:25/01/2013 Sayı:28539) 15.maddesinin 5.fıkrasında  “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.” hükmü bulunmaktadır. Kocaeli ilinde Aile Hekimliği Uygulaması 15 Kasım 2010 tarihinde başlamış ve ilk bir yıllık dönem 15 Kasım 2011 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi’ne yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

 Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün web sayfasından ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

19 KASIM DÜNYA  KOAH GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

19 Kasım "Dünya KOAH Günü" etkinlikleri kapsamında Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü organizasyonuyla; Kocaeli Halk Sağlık Müdürü Dr.M.Melih KAŞTI, Kocaeli Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Serkan ŞENEL, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Füsun YILDIZ, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Aysun ŞENGÜL ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şube Müdürü Uzm. Dr. Selim YÜKSEL' in katılımlarıyla; KOAH nedir, nedenleri, görülme sıklığı, korunma yolları ve  tedavisi hakkında halkımızı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı düzenlendi. 

KOAH Hastalığı ile ilgili hazırlanmış olan kısa hatırlatma notları aşağıdaki ekte yer almaktadır.

19 KASIM 2014 Dünya KOAH Günü Notu

 

“SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKET YILI DİYABET VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ”ETKİNLİĞİ

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında 2014 yılını "Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı" ilan etmiştir. 

Bu kapsamda; 16 Kasım 2014 Pazar Günü ilimiz Derince İlçesi Çınarlıdere yürüyüş parkurunda  ‘’Geleneksel Diyabet ve Doğa Yürüyüşü’’ gerçekleştirilmiştir. Yürüyüş; İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü,    İl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Halkımızın  katılımı ile gerçekleşmiştir.

Yürüyüş parkuru başlangıcında Müdürlüğümüz tarafından stand açılarak; diyabet, obezite, fiziksel aktivite, hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılarak ilgili el broşürleri dağıtıldı. Ayrıca, İl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından açılan stantda ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

Yürüyüş öncesi sağlıklı beslenme, hareketli yaşamın ve diyabet hastalığının önemine yönelik bilgilendirme yapıldı. Isınma egzersizleri sonrası yedi kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrasında çorba, tam tahıl unundan ekmek ve çay ile kahvaltı yapıldı.   

 12 – 18 KASIM DİYABET HAFTASI

      Her yıl 14 Kasım’da kutlanmakta olan Dünya Diyabet Günü, diyabetle mücadelede farkındalık kampanyasıdır. Bu kampanya, tüm dünyada giderek yükselmekte olan diyabet insidansının önemli bir endişe kaynağı halini alması üzerine, Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1991 yılında başlatılmış olup; Dünya Diyabet Günü tüm dünyada 160’ın üzerinde ülkede kutlanmakta ve milyonlarca insanı bu konu çevresinde biraraya getirmektedir.

   Günümüzde, diabetes mellitus (diyabet) ve onunla aynı risk faktörlerini paylaşan bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Yaşam tarzındaki hızlı değişim ile birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların tümünde özellikle tip 2 diyabet prevelansı hızla yükselmektedir. 2009 sonu itibarı ile tüm dünyadaki diyabet nüfusu 285 milyon iken bu sayının 2030 yılında 438 milyona ulaşması beklenmektedir. Bunun başlıca nedenleri nüfus artışı, yaşlanma ve kentleşmenin getirdiği yaşam tarzı değişimi sonucu obezite ve fiziksel inaktivitenin artmasıdır.

     Küresel bir halk sağlığı sorunu olarak diyabet hastalığının azaltılması, farkındalığın ve tedavi kalitesinin arttırılması amacıyla her yıl 14 Kasım’da, “Dünya Diyabet Günü” faaliyetlerine yer verilmektedir. Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından bu yılın sloganı “GELECEĞİMİZİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BUGÜN HAREKETE GEÇELİM” olarak belirlenmiştir. 

      Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak 12- 18 Kasım Diyabet Haftası etkinlikleri çerçevesinde 16 Kasım 2012 Pazar Günü ilimiz Derince İlçesi Çınarlıdere Yürüyüş Parkurunda yürüyüş öncesi diyabet standı kurularak halkımıza sağlık personeli tarafından afiş ve broşür dağıtılarak ücretsiz kan şekeri ölçümü yapılacaktır.

ULUSAL RADON KONTROL PROGRAMI ÇALIŞMASI

Radon gazı akciğer kanserlerinde sigaradan sonra en önemli etkenlerden olup, akciğer kanserlerinin %3-15’inden sorumludur. Ev içerisindeki radon kaynağının büyük kısmını (%90) binanın temelinde bulunan toprak ve kayalar oluşturmaktadır.

Radon gazının insan sağlığı üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesine temel teşkil etmek üzere, kapalı ortamlardaki radon gazı miktarının belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik 81 ilde yapılacak ölçümlerle ”Türkiye Radon Haritası” oluşturulması ve sonrasında “Ulusal Radon Kontrol Programı”geliştirilmesi için Bakanlığımız ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu arasında protokol imzalanmıştır.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamlanması planlanan Türkiye Radon haritalandırılması çalışmasında; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bilimsel yöntemlerle seçilmiş ve ülkenin genelini temsil ede, 81 ilde 62,320 hanede dedektörler ile ev içerisinde radon gazı miktarı 2 ay boyunca ölçülecektir. Kocaeli İlimizde ise 11 Kasım 2014 tarihinden itibaren Dedektör kapları TÜİK tarafından belirlenen 1150 adrese personellerimizce 30 gün içerisinde yerleştirilecek ve 2 ay boyunca bu adreslerde kalacaktır. 2 ayını dolduran dedektör kapları zaman kaybedilmeden yine personellerimize toplanarak Türkiye atom Enerjisi kurumuna gönderilecektir. Bu çalışmaya katılımınız için sizlerden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Bakanlığımız ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan bu çalışma tamamen bilimsel bir çalışmadır. Bu çalışmalarda Müdürlüğümüz personelleri vatandaşlarımızın evlerini ziyaret edip gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Bu kapsamda Müdürlüğümüz personellerince evlere ziyaret yapılacaktır. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri çalışmaların başarılı olması açısından oldukça önemlidir.

Konu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Müdürlüğümüzün 331 89 08 – 322 83 07- Dahili 133  nolu telefonuna başvurabilirler.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Broşür için tıklayınız...

 {youtube}mT9swhKZTZs{/youtube}

“SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKET YILI KASIM AYI YÜRÜYÜŞ ve UÇURTMA UÇURMA” ETKİNLİĞİ

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında 2014 yılını "Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı" ilan etmiştir. 

Bu kapsamda; 09 Kasım 2014 Pazar Günü İzmit Toplum Sağlığı Merkezinin ev sahipliğinde Seka Park yürüyüş parkurunda ‘’Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü’’ gerçekleştirilmiştir. Yürüyüş; İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir ÜNLÜ ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocukların katılımı ile gerçekleşmiştir. 

Yürüyüş parkuru başlangıcında sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine yönelik bilgilendirme yapıldı. Isınma egzersizleri sonrası yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrasında çocuklar tarafından uçurtmalar uçuruldu.       Sonrasında kahvaltı yapılarak etkinlik sona erdirildi.  

 

 

 

 

 

HABERLER

Hide Main content block