Kocaeli İlinde Boşalan Aile Hekimliği Birimlerine 2014/5. Ek Yerleştirme Yapılacaktır.                     

 

            5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır. Herhangi bir sebeple boşalmış ve yeni açılmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2014/5. Ek Yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemine, Kocaeli ili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip veya uzman tabipler ile Kocaeli ilinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir. Devlet hizmet yükümlülüğü olan hekimler(aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçeden daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarını tercih edebileceklerdir.Hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin a bendinin 5.inci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu nedenle de aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca bulunan personel Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca Muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

 

 

Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (ilgili bölüm) (R.G Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır.

 

2014/5. Ek yerleştirme işlemi; 08/05/2014 Perşembe günü saat 17:30’deKocaeli İl Sağlık MüdürlüğüToplantı Salonunda Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

Başvurular, 22/04/2014 ile 30/04/2014 tarihleri arasında 08:30-17:30 saatleri arasında yapılabilecektir.

 

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G Tarih:25/01/2013 Sayı:28539) 15.maddesinin  5.fıkrasında  “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.” hükmü bulunmaktadır. Kocaeli ilinde Aile Hekimliği Uygulaması 15 Kasım 2010 tarihinde başlamış ve ilk bir yıllık dönem 15 Kasım 2011 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi’ne yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

 

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün web sayfasından ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

 

21 - 28 NİSAN EBELER HAFTASI

Ana-Çocuk Sağlığı hizmetleriyle birlikte, doğum öncesi, doğum ve doğum  sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren ebelerimiz, sağlık alanında yurdumuzun ve ilimizin her köşesinde oldukça önemli ve kutsal bir görevi ifa etmektedirler.

Sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olan, görev ve sorumluluklarını özveri ve sevgi ile yerine getiren tüm ebelerimizin 21–28 Nisan Ebeler Haftasını kutlar, iyi çalışmalar dilerim.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Dr. M. Melih KAŞTI

                                                                                                                                                                                                                                                               Kocaeli Halk Sağlığı Müdürü

2014 / 4. EK YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ

 

1-7 NİSAN KANSER HAFTASI STANDI

1-7 Nisan Kanser Haftası Etkinlikleri kapsamında kanser konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla, Müdürlüğümüz Kanser Şubesi ve İzmit KETEM tarafından ilimiz sınırlarında yer alan Carrefour Alışveriş Merkezinde 07 Nisan 2014 tarihinde stand açıldı.

Carrefour Alışveriş Merkezi Yönetiminin katkılarıyla açılan standa; İzmit KETEM’de görevli Ebe Fatma ŞEN ve Ebe Derya ÖZDEMİR GEDİKLİ görev aldı.

Standa başvuran vatandaşlarımıza “Kanser Nedir? Kanserin Belirtileri, Kanserin Nedenleri, Kanserden Korunma, Kanserde Erken Teşhisin Önemi ile KETEM” konularında bilgiler verilerek el broşürler dağıtıldı. 

ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI İÇİN KETEM’E BEKLİYORUZ.

İZMİT KETEM TEL:0 262 309 2370

DARICA KETEM TEL:0 262 655 0608

HALK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından  'Korganlılar Derneği Kocaeli Şubesi'nin talebi üzerine dernek üyesi 80 kadın katılımcıya 08.04.2014 tarihinde eğitim verildi. 

Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şubesinden  Psikolog Sevim ÇUKADAR ve Psikolog Esra PEHLEVAN, Kanser Şubesinden  Dr. Ezgi DEMİRTAŞ ve Ebe Derya ÖZDEMİR GEDİKLİ ve Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesinden Ebe Derya ÇELİK’in katıldığı eğitimlerde "Stres,Öfke, İletişim, Depresyon, Kanser ve Erken Tanı" konularıyla ilgili katılımcılara bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Yapılan sunumlarda anlatılan konularla ilgili broşürler dağıtılarak  var olan sorunlarına yönelik çözüm önerilerinde bulunuldu.

Katılımcıların sağlık ile ilgili farklı konulardaki  eğitim istekleri üzerine, dönem dönem yeni eğitim grupları ile halk eğitimlerinin devam edilmesine karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAY MEMUR EĞİTİM SINAVI

Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı tüm sağlık kurum kuruluşlarda görev yapan aday memurlar için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 55. Maddesine dayanılarak ''Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik'' gereği Temel ve Hazırlayıcı eğitim konuların oluşan Aday Memur Eğitimi düzenlenmiştir.

Aday memur eğitim sınavı 17/04/2014 tarihinde saat 09:00 İzmit Seka Devlet Hastanesi Konferans Salonunda yapılacaktır. 

Sınava tabi tutulacak  aday memur listesi için tıklayınız.
 
 
 

HABERLER

Hide Main content block