ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde yürütülen Çevresel Faktörlerin ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması Projesi’nin Genel Değerlendirme Toplantısı 17 Aralık 2014 günü Ankara Rixos Hotel’de yapılmış, projede görev alan teknik personellerimize plaket ve teşekkür belgeleri vermiş, ancak çeşitli maazeretlerinden dolayı toplantıya katılamayan Karamürsel Toplum Sağlığı Merkezinde görevli ÇST. Arzu DUMAN GÜNEL. ÇST. Derya ÇETİN EROĞLU ve ÇST. Melek GÜLŞEN KOPTU, Körfez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli ÇST. Turan DURSUN, ve Çayırova Toplum Sağlığı Merkezinde görevli ÇST. Kemal KELEŞ'e Plaket ve Teşekkür Belgeleri Müdürlüğümüzde; Toplum Sağlığı Sorumlu Hekimlerininde katıldığı bir törenle Halk Sağlığı Müdürümüz Dr. Sinan ÖZTÜRK tarafından verildi.

Törende Çevre Sağlığı Şube Müdürü Ali KAVAZ katılımcılara Projenin Başlangıcından bu güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi sunduktan sonra Halk Sağlığı Müdürümüz Dr. Sinan ÖZTÜRK "İçinde bulunmamasına rağmen projenin büyüklüğüne, saha çalışmalarında çekilen zorluklara bizzat şahit olduğunu, ve bu öz verili çalışmalarından dolayı bu gün burada bulunan ve projede görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ettiği" ifade etti.

 

 

 

 

SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ

25 Ocak 2015 Pazar Günü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘’Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü’’ Darıca sahilinde gerçekleştirilmiştir. Yürüyüş; İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Darıca Toplum Sağlığı Merkezi personelinin katılımı ile gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

Aile Hekimliği Uygulaması 2015/2. Ek Yerleştirme

 Kocaeli İlinde Boşalan Aile Hekimliği Birimlerine 2015/2.Ek Yerleştirme Yapılacaktır.                  

             5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır. Herhangi bir sebeple boşalmış ve yeni açılmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2015/2. Ek Yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemine, Kocaeli ili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip veya uzman tabipler ile Kocaeli ilinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir. Devlet hizmet yükümlülüğü olan hekimler(aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçeden daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarını tercih edebileceklerdir.Hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin a bendinin 5.inci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu nedenle de aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca bulunan personel Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca Muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır. 

Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (ilgili bölüm) (R.G Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır. 

2015/2. Ek yerleştirme işlemi; 06/02/2015 Cuma günü saat 16:30’daKocaeli İl Sağlık MüdürlüğüToplantı Salonunda Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Başvurular, 26/12/2014 ile 30/12/2014 tarihleri arasında 08:00-17:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G Tarih:25/01/2013 Sayı:28539) 15.maddesinin 5.fıkrasında  “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.” hükmü bulunmaktadır. Kocaeli ilinde Aile Hekimliği Uygulaması 15 Kasım 2010 tarihinde başlamış ve ilk bir yıllık dönem 15 Kasım 2011 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi’ne yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.) 

 

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün web sayfasından ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur. 

 

AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANI 2015 ŞUBAT NÖBETLERİ

Bakanlığımız 2014/33 sayılı Nöbet Genelgesi gereği, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları tarafından Aile Sağlığı Merkezlerinde ve hastanelerde tutulması gereken nöbet listeleri belirlenmiştir.

 

 

 

 

“SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKET YILI OCAK AYI YÜRÜYÜŞ”

 

ETKİNLİĞİ

 

 

 

          Sağlık Bakanlığının ''Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında; 17 Ocak 2015 Cumartesi Günü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘’Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü’’ Körfez sahilinde gerçekleştirilmiştir. Yürüyüş; İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Körfez Toplum Sağlığı Merkezi personeli ayrıca Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Körfez Belediyesi personelinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

 

           

 

Yürüyüş parkuru başlangıcında sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine yönelik bilgilendirme yapıldı. Isınma egzersizleri sonrası yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrasında kahvaltı yapılarak etkinlik sona erdirildi.  

 

 

 

HAYDİ KOCAELİ KANSERE KARŞI MÜCADELEDE TARAMALARA KATILALIM 

SERVİKAL(RAHİM AĞZI) KANSERLERİ

Servikal kanserler kadınlarda meme kanseri ve kolorektal kanserden sonra 3. sıklıkta görülen ve önlenebilen bir hastalıktır. Her yıl dünyada  530.000 yeni servikal kanser vakasına tanı konmakta olup, 275.000 kişi bu nedenle ölmektedir. Kesin bir öneri var ki bir kadının en azından hayatında bir kere, 30-65 yaş aralığında iken uygun bir yöntemle servikal kanser açısından taranmasıdır. Ülkemizde servikal kanser vakalarının görülme yaşı ortalama 48,7'dir. Bugün serviks kanserlerinin %99,9'una HPV(Human Papilloma Virüs) enfeksiyonunun yol açtığı bilinmektedir. Günümüzde HPV-DNA testi ile servikal hücrelerdeki HPV genetik materyalinin tespit edilir.

Servikal Kanser Neden Önemlidir?

1) Önlenebilen bir hastalıktır.

2) Erken teşhis edildiğinde %100 tedavi edilebilir.

3) Serviks kanserinden ölüm tamamen önlenebilir.

4) Düzenli servikal taramadan geçen bir kadının serviks kanserinden ölmeyeceği söylenebilir.

5) Servikal kanserin 10-20 yıl süren kanser olma süreci vardır.

Ülkemizde  30-65 yaş grubundaki her kadının 5 yılda bir HPV testi ile taranması, pozitif çıkan olguların smear ile tekrar değerlendirilmesi planlanmıştır. Rahim ağzı kanser taramasında HPV  taraması  ile ilgili olarak ilimizde sadece KETEM birimlerimiz ücretsiz olarak hizmet vermektedir. 

30-65 yaş aralığında iseniz Rahim Ağzı Kanseri taraması için KETEM'e başvurun. Unutmayın ''Erken Teşhis Hayat Kurtarır.'' Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak  herkese ''Sağlıklı Günler Dileriz''. 

KETEM ADRESLERİ:

İZMİT KETEM : Cedit Mah. Bostanlar Sok. Kocaeli Devlet Hastanesi yanı Halk Sağlığı Laboratuar Binası 3. kat  Tel: 0262 309 23 70

DARICA KETEM : Fevzi Çakmak Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:62 DARICA Tel: 0262 655 06 08

GÖLCÜK KETEM : Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi İhsaniye Hastane Caddesi C Blok 2. Kat GÖLCÜK Tel: 0262 435 76 60

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 2015/1. EK YERLEŞTİRME SONUCU 06/01/2015

 

 

 

HABERLER

 

Hide Main content block